Op 28 september is in de Doniastraat in Leeuwarden wederom een succesvolle Steenbreekactie gehouden. Een groot deel van de stoep is uitgebroken en hiervoor zijn planten en bloembakken in de plaats gekomen. Dit geeft de straat een prachtige uitstraling. Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen!

Dit is een voorbeeld van een koptekst

Dit is een paragraaf. Dit vormt een tekstblok.

Bijschrift: (oude) logo Stichting Steenbreek
Geüploade logo Steenbreek

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving

  • lijst punt 1
  • lijst punt 2

Zaterdag 14 september 2019 werd in samenwerking met Dorpsbelang Warten een succesvolle steenbreek- en vergroeningsactie gehouden. Tegen inlevering van een tegel kregen mensen een bijen- of vlinderplant terug. Hier is massaal op gereageerd. De tegels werden door jong en oud energie neutraal aangevoerd. Dit gebeurde met fietsen, rollators, kinderwagens en nog veel meer.

Ook was er een workshop: insectenhotels timmeren. Ruim drie uur lang werd er door jong en oud volop getimmerd. Verder werd er informatie verstrekt over bijen, groen in de tuin en werden steenbreekhandschoenen uitgedeeld. Ook werd er uitleg gegeven over de klimaatsubsidie en subsidieregeling: Groene tuinen. Dorpsbelang Warten zorgde voor koffie, thee, fris en een koekje. Er was een goede sfeer, heerlijk weer en al met al: een geslaagde dag.